Audyt ergonomiczny stanowiska pracy| Ergotest

Audyt Ergonomiczny

Ergonomia dla pracownika

Nazwa ergonomia wywodzi się od dwóch greckich słów: ergon - czyn, praca oraz nomos - zwyczaj, prawo, wiedza. W przekładzie na język polski oznacza wiedzę o pracy. Ergonomia pozwala zachować balans między człowiekiem a i jego otoczeniem, chodzi tu o optymalne dostosowywanie narzędzi pracy, urządzeń, maszyn, czy technologii do potrzeb i wymagań fizjologicznych, psychologicznych i społecznych jednostki.

Praca umysłowa, najczęściej wykonywana w pozycji siedzącej, może stać się bardzo uciążliwa dla organizmu. Jednak zagrożenia dla zdrowia obecne są także w naszym życiu codziennym - wielogodzinne przesiadywanie przed komputerem, garbienie się, schylanie, brak aktywności fizycznej, zła dieta, alkohol.

Audyt pozwoli usystematyzować wiedzę dotyczącą stanowisk pracy oraz zagrożenia,
jakie na nich występują. Zdobycie wiedzy o stanie obecnym otwiera drzwi do rekomendacji i pozytywnych zmian, które możesz wdrożyć dla swoich pracowników. Zapraszamy do przeprowadzenia audytu stanowiska pracy. Badanie ergonomii stanowiska pracy prowadzone jest indywidualnie na miejscu pracy lub zdalnie. Przeprowadzają ją wykwalifikowani specjaliści.

Możemy zaoferować audyt na miejscu
w firmach lub online na żywo.

Czas przeprowadzenia takiego audytu
to od 20 do 60 minut.

Zyskaj z ergonomią pracy biurowej

Dzięki zastosowaniu ergonomii w biurze wymierne korzyści osiągają zarówno pracownicy jak i pracodawcy,
a co za tym idzie - przedsiębiorstwo, z którym są związani.

Korzyści dla pracownika:

komfortowe i wygodne miejsce do pracy,

ograniczenie bodźców wpływających na złe samopoczucie i dolegliwości,

zmniejszenie kosztów związanych z leczeniem (zakup leków, rehabilitacja, leczenie szpitalne itp.).

Korzyści dla pracodawcy:

zmniejszenie ilości absencji pracowników spowodowanych dolegliwościami i chorobami związanymi z nieprawidłową organizacją miejsca pracy,

zwiększenie produktywności,

Pozytywne wzmocnienie wizerunku firmy zarówno wśród jej pracowników, jak i kontrahentów. Firma, która dba komfort i zdrowie swoich pracowników jest postrzegana jako rzetelny partner w biznesie.

Podsumowujemy każde nasze działanie raportem w, którym znajdą Państwo:

Szczegółowy opis
przeprowadzonych działań

Ocenę stanowisk

Proponowane zmiany

Filmy instruktażowe