Ergonomia w pracy - Ergonomia stanowiska pracy w biurze. Zadbaj o komfort pracy | ErgoTest: Ergonomia pracy siedzącej, rozwiązania ergonomiczne

Ergonomia w pracy

Czy wiesz, jak niekorzystne warunki pracy wpływają na zdrowie i wydajność Twoich pracowników?

Niedopasowane stanowisko pracy, w tym: nieodpowiednie biurko, fotel, a do tego brak urządzeń poprawiających ergonomię (ramiona do ekranów, podkładki pod klawiaturę lub myszkę). Mogłoby się wydawać, że decydują one wyłącznie o poziomie komfortu, na jaki mogą liczyć osoby zatrudnione w Twojej firmie.

Ale czy tak jest w rzeczywistości?

Musisz wiedzieć, że właściwie zorganizowana i wyposażona przestrzeń pracy ma wpływ nie tylko na samopoczucie Twoich pracowników, ale w ogromnej mierze wpływa na kondycję całej Twojej firmy. Dotyczy to zarówno sfery operacyjnej, jak i czysto finansowej.

Właściwie wyposażone stanowisko pracy sprawia, że konkretne obowiązki są wykonywane zdecydowanie szybciej, płynniej i dokładniej. A co za tym idzie – realnie podnoszą wydajność całych zespołów.
Nie bez znaczenia pozostają również kwestie zdrowotne. Dbałość o ergonomię przekłada się bowiem na brak problemów ze wzrokiem, kręgosłupem oraz innych dolegliwości. To z kolei wpływa na wzrost zadowolenia pracowników, a jednocześnie ogranicza liczbę dni, w których przebywają na zwolnieniach lekarskich.

W tej sytuacji wygrane są obie strony:

 • Pracownicy, bo otrzymują narzędzia, które dbają o ich zdrowie, a jednocześnie pozwalają na jeszcze efektywniejszą pracę.

 • Firma, bo zyskuje zmotywowane i wydajniejsze kadry, które przyczyniają się do jej sukcesu.

Złe nawyki w czasie pracy

Praca umysłowa, najczęściej wykonywana w pozycji siedzącej, może stać się bardzo uciążliwa dla organizmu.

Warto jednak pamiętać, że zagrożenia dla zdrowia obecne są także w naszym życiu codziennym. Zaliczamy do nich, chociażby: wielogodzinne przesiadywanie przed komputerem, garbienie się, schylanie, brak aktywności fizycznej, zła dieta, alkohol.

0
Garbi się przy biurku
0
Siedzi ze skrzyżowanymi nogami pod biurkiem

Ergonomia w pracy

Nazwa ergonomia wywodzi się od dwóch greckich słów: ergon - czyn, praca oraz nomos - zwyczaj, prawo, wiedza. W przekładzie na język polski oznacza wiedzę o pracy. Ergonomia pozwala zachować balans między człowiekiem a i jego otoczeniem, chodzi tu o optymalne dostosowywanie narzędzi pracy, urządzeń, maszyn, czy technologii do potrzeb i wymagań fizjologicznych, psychologicznych i społecznych jednostki.

Ergonomia dla pracodawcy

Stwórz w swojej firmie bezpieczne stanowiska pracy i zabezpiecz się przed kosztami wynikającymi ze złego sposobu pracy. 1 na 5 pracowników brało ostatnio wolne z powodu bólu spowodowanego złym sposobem pracy! Zmieniając na lepsze sposób pracy swoich pracowników poprawisz ich efektywność oraz samopoczucie, co w rezultacie pozwoli Ci zaoszczędzić pieniądze.

Stwórz bezpieczne stanowisko pracy!
Firmy oparte są na ludziach! Przeciętnie 90% wszystkich kosztów firmy to koszty pracownicze.

Jak czują się pracownicy?
Fakt: Zaledwie 57% kadry kierowniczej wie o corocznym obowiązku przeprowadzania oceny stanowisk.

Jak można przestawić się na mądrzejszy i zdrowszy styl pracy?
Najlepszym działaniem na początek jest przystąpienie do zaprojektowania ergonomicznych stanowisk pracy razem z pracownikami.

Prawo nakłada na pracodawcę obowiązek projektowania stanowisk pracy i dostosowania miejsca pracy przy komputerze dla wszystkich nowych pracowników.

Stwórz bezpieczne stanowisko pracy!

 • Firmy oparte są na ludziach! Przeciętnie 90% wszystkich kosztów firmy to koszty pracownicze.

 • Nasze badania pokazują jednak, że 80% osób w ciągu ostatnich trzech lat cierpiało z powodu dolegliwości wywoływanych niewłaściwym środowiskiem pracy*.

 • Dowiedzieliśmy się również, że ponad połowa europejskich pracowników nie informuje swoich kierowników o konkretnych dolegliwościach powstałych podczas pracy na stanowisku i to zobowiązuje ich do wprowadzenia proaktywnego podejścia.**

 • 39% pracowników w Europie nigdy nie przechodziło testu sprawdzającego prawidłową organizację stanowiska pracy, chociaż 56% z nich wie, że jest to prawnym obowiązkiem ich pracodawcy.

 • Choroby kosztują firmę czas i pieniądze. Dlatego ważne jest, byś dbał o swój największy kapitał poprzez wprowadzenie mądrzejszego sposobu pracy.

Ergonomiczne stanowisko pracy a prawo

Prawo nakłada na pracodawcę obowiązek zaprojektowania i dostosowania miejsca pracy przy komputerze dla wszystkich nowych pracowników, jak i już zatrudnionych jeśli zajdzie zmiana w ich środowisku pracy (zmiana pozycji, zadań, biurka lub komputera) - Dyrektywa Rady 90/270/EWG oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 1 grudnia 1998r oraz 26 września 1997r. - 82% FIRM NIE STOSUJE SIĘ DO TEGO WYMOGU PRAWNEGO (badania Dynamic Markets Research 2010).

Ocena stanowiska pracy

 • Podczas projektowania miejsca pracy analizuje się stanowisko komputerowe w celu zmniejszenia ryzyka, dyskomfortu oraz urazów dla jego użytkownika.

 • Ocena może być przeprowadzona przez Ciebie lub Twojego pracownika, jednak dotyczy ona stanowiska komputerowego i ma na celu zapewnienie, iż jego użytkowanie jest bezpieczne.

 • Ocena stanowiska pracy może pomóc w zapobiegawczym określeniu najbardziej efektywnych produktów ergonomicznych pomocnych w zapobieganiu występowania najczęstszych urazów. Może także zatrzymać drobne dolegliwości przed przekształceniem się w poważne schorzenia.

 • Przeczytaj artykuł „Sukces odpowiedzialnego pracodawcy to inwestycja w zdrowie pracowników” autorstwa dr Piotra Wachowiaka aby dowiedzieć się jak ważna jest ergonomia w biznesie.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 1998 roku nr 148, poz. 973 z dnia 10 grudnia 1998 r.)

Pobierz rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, tekst jednolity (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z dnia 28 sierpnia 2003 r.)

Pobierz rozporządzenie

Dyrektywa Unii Europejskiej 90/270/EEC z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe

Pobierz rozporządzenie

Dobre samopoczucie na stanowisku pracy

Kwestia dobrego samopoczucia pracowników stała się popularna w ciągu ostatnich kilku lat i wiele organizacji zauważyło wzrastającą potrzebę oraz korzyści płynące z programów i inicjatyw związanych z dobrym samopoczuciem. 88% europejskich pracowników uważa, że priorytetowe traktowanie zdrowia i samopoczucia pracownika przez pracodawcę jest kluczowe dla dobrego samopoczucia w pracy, a 77% uważa również, że firmy z silną polityką prozdrowotną przyciągają najlepszy zespół.*

Alarmujący jest fakt, że aż 85% pracowników przyznało, że zdrowie i dobre samopoczucie w miejscu pracy powinno być więcej niż priorytetem w ich obecnej firmie.*Loudhouse Research 2016, na zlecenie Fellowes

Firmy z indeksu FTSE (indeks akcji spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie) 100 informują, że pracownicy cieszący się dobrym zdrowiem i samopoczuciem lepiej wykonują swoją pracę o 10%.(Źródło: BITC i IPSOS MORI)

Zobacz korzyści, które zyskasz przeprowadzając audyt ergonomiczny w swojej firmie!

Sprawdź